253dagar
19timmar
52minuter

Renskötselns interna organisation enligt svensk och norsk rätt och samiska traditioner

Film/Föreläsning

  • Fredag 7/2
13:00 - 13:45

Kristina Labba presenterar utvalda delar av sin rättsvetenskapliga doktorsavhandling från 2018. Fokus är på den svenska rennäringslagen bl.a. vilka ändamål lagen har, hur regleringen av samebyn är uppbyggd och vilka brister bestämmelserna kring samebyn är behäftade med.

  • Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
  • Kyrkogatan 3 Jokkmokk
Hitta rätt direkt
Hitta rätt direkt

Interaktiv karta över området

Bilder från marknaden
Bilder från marknaden

Besök vårt bildarkiv

2020  års program
2020 års program

Se vad som händer, dag för dag

Samarbetspartners