Jåhkåmåhke márkan – heaittekeahtes árbevierru 1605 rájis

Jåhkåmåhke márkan lea badjel 400 jagi leamaš gávnnahanbáiki Julev eatnogáttis, gos olbmot ja kultuvrrat gávnnahit ja gálvvut ja bálvalusat leat lonuhuvvon duoldi márkansajis. Jåhkåmåhke márkan ásahuvvui 1605 ja lea ovtta máilmmi boarráseamos jahkásaš márkaniin. Otne lea okta dain deháleamos doaluin hutkki ja kultuvrra ealáhusaide Davvikalohtas ja das lea erenoamáš sajádat sámi gávnnahanbáikin. Jåhkåmåhke márkan lea Jåhkåmåhkelaččaide deháleamos dáhpáhus jagis – duohta ođđajageeahket. Márkanbáiki álo rahpá vuosttaš duorastaga guovvamánus, go lea ain skábma ja temperatuvra sáhttá njeaidit ollá gitta vuolil 40 galbmagráđa. Dan sevdnjes poláraija guovssahas dávjá libarda.
Jåhkåmåhke márkana guovddáš lea márkanbáiki sullii guokte gilomehtera márkansajiiguin. Márkana botta lágiduvvot moanat čájáhusat, konsearttat, logaldallamat, luonduvásáhusat, čájáhusrahpamat, biepmovásáhusat, bargobájit ja moanat iežá doalut.
Árktalaš rámma, poláraidja, dat ollu kultuvrralaš gávnnaheamit ja dan eanet go njealjetčuohtejagi heaittekeahtes árbevierru ráhkada juoga mii lea oalle erenoamáš máilmmis, juoidá man dušše sáhttá vásihit báikkis.

Oassi maid sáhttá bargat Jåhkåmåhke márkanis


Biebmovásáhusat

Jahkásaš boazoráiduMárkan ja vuovdin

Heargegilvvut DálvvadisjávrrisGávnnahanbáiki

Konsearttat, čájáhusat ja dáhpáhusat


/!\ error getUserIDFromUserName. /!\ error empty username or access token.