204days
6hours
31minutes

Sivdnideapmi – árgabeaivválaš oskku dahku. Sivdnidit – an everyday religious ritual

Films/Lectures

  • Saturday 9/2
11:30 - 12:15

Based on her 2018 doctoral thesis, Lovisa Sjöberg Mienna talks about sivdnidit. A religious ritual which is integrated into everyday life and is practised throughout Sápmi. In Swedish.

Sivdnidit er en religiøs praksis. Sivdnidit er et nordsamisk verb som kan oversettes både med å skape og med å (vel)signe. Denne praksis gjenfinnes i hele Sápmi (dvs. de samiske områder i Norge, Sverige, Finland og Russland), og utføres i mange ulike situasjoner. Sivdnidit er ikke knyttet til kjønn, alder eller spesifikke egenskaper hos den som utfører, men er åpen for alle. Oftest utføres denne praksisen ved at en tenker eller uttaler noen ord. Innimellom inngår også små ritualer, som å korse seg selv eller noen/noe, eller andre handlinger i samband med de ord utøveren tenker eller uttaler. Sivdnidit er en praksis som hører til hverdagen. Den kan være en måte å be aftenbønn, bønn før og etter maten, når man skal gi seg ut på reise eller i kommunikasjon med landskapet og dets skapninger. Ofte er sivdnidit knyttet til treenigheten eller den kristne Guden, men ikke alltid. Sivdnidit er en måte å praktisere ydmykhet og takknemlighet på, samtidig som man påminner seg selv om sitt eget ansvar og et liv i fordragelighet med andre.
For å analysere denne praksis og studere konteksten til sivdnidit har tekstmateriale produsert i løpet av det seneste århundret i Sápmi blitt brukt. En del av tekstene har aldri tidligere blitt studert i forskningssammenheng.
  • Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum - Auditorium
  • Kyrkogatan 3 962 31 Jokkmokk
Find it directly
Find it directly

Interactiv map of the area

Pictures from the market
Pictures from the market

Visit our picture archive

The 2019 winter market schedule
The 2019 winter market schedule

See all the events, day by day

Cooperating Partners